Valet Free HTML5 Template

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียน

สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนได้ที่นี่

กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นกิจกรรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเ็นประจำทุกปี เพื่อทำความเข้าใจและรู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

จดหมายข่าว จ.พ.ร. เดือน พ.ย.61-ม.ค.62

จดหมายฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผลงานกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ได้จัดกิจกรรมสรุปผลการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ค่ายลูกเสือดีโด้ดั๊กแด้ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และงานคริสต์มาส ประจำปี 2561

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นใหม่โรงเรียน พร้อมกับการจัดกิจกรรมันคริส์มาส ในวันเดียวกัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก

อ่านเพิ่มเติม